Systeemadministratie met VASM

Inhoudsopgave

VASM Samenvatting
1. VASM Menu
1.1 KEYMAP
1.2 COMSET
1.3 AUTOSET
1.4 XSETUP
1.5 XTEXT
1.6 XBOOT
1.7 XDMSET
1.8 XWMSET
1.9 XMENUSET
1.10 CDSET
1.11 TIME
1.12 LILO
1.13 NETWORK
1.14 GATEWAY
1.15 PPPSET
1.16 SRVMENU
1.17 PCMCIA-Start
1.18 TOUCHPAD
1.19 MODULES
1.20 SOUND
1.21 PKGTOOL
1.22 ADMIN
1.23 EXIT
2. Keymap
3. Comset
4. Autoset
5. Xsetup
5.1 Configure Mouse
5.2 Configure keyboard
5.3 Configure Monitor
5.4 Configure Screen
5.5 Configure Layout
5.6 Write XF86Config and Quit
5.7 Quit
6. Xtext
7. Xboot
8. Xdmset
9. Xwmset
10. Xmenuset
11. Cdset
12. Time
13. Lilo
13.1 Simple Setup
13.2 Expert Setup
14. Network instructies
15. Pkgtool instructies
15.1 Install
15.2 Remove
15.3 View
15.4 Setup
16. Sound
17. Modules
18. Touchpad
19. Pcmcia
20. Srvmenu
21. Gateway
22. Pppset instructies
22.1 Telefoonnummer (phone number)
22.2 Modem apparaat (modem device)
22.3 Modem baudrate (modem baud rate)
22.4 Callback
22.5 Modem initiliasatiestring (modem init string)
22.6 Domeinnaam (domain name)
22.7 DNS IP adres (DNS IP address)
22.8 Authenticatiemethode (authentication method)
22.9 PAP of CHAP
22.10 Chat script
22.11 Done
23. Admin
23.1 Add (toevoegen)
23.2 Delete (verwijderen)
23.3 Password (wachtwoord)
24. CreditsVASM Samenvatting

Dit document behandeld 'VASM' zoals deze wordt meegeleverd met Vector Linux (VL) 4.0 SOHO.
'vasm' is beschikbaar in alle versies van VL vanaf versie 2.0, maar is met iedere nieuwe versie
verbeterd met nieuwe functionaliteiten en heeft vanaf VL 3.2 SOHO een grafische schil in XWindows
(GUI). 'VASM' is de afkorting voor 'Vector Administrative and Services Menu' en is VL's
hoofd configuratiemenu. 'VASM' heeft zowel in tekstmode als in de grafische mode dezelfde
functionaliteiten. Het script checkt of je je in de tekstmode of in de grafische mode bevindt en
gebruikt dialog of Xdialog naar gelang de mode.
De meeste opties in VASM kunnen alleen worden geselecteerd als je ingelogd bent als root.
XWMSET en ADMIN kun je ook in gebruikersmode selecteren en hebben alleen effect op de
huidige ingelogde gebruiker.
Opmerking: Wanneer je VASM niet vanuit X start kun je het starten via de commando's in een
console buiten X om.

Gebruik in tekstmode
Type in de console "vasm" (zonder quotes) en druk op enter. Hiermee start je een op ncurses
gebasseerd menu.
• Gebruik de cursortoetsen om door de opties te navigeren (pijl omhoog/- naar beneden),
• Druk op enter om een selectie te maken,
• Als je VASM wilt verlaten gebruik dan de cursortoetsen om CANCEL te selecteren (pijl
links/- pijl rechts).

Gebruik in grafische mode (X-Windows GUI)
Als je in ICEWM bent gestart, dubbelklik dan met de linker muisknop op het VASM icoon op je
bureaublad of je selecteert VASM via het menu; selecteer "System", daarna "Vector Administration
and Services Menu". Aan de hand van het type gebruiker krijg je het menu in beeld. Wanneer je in
KDE bent, klik dan op het icoon met het onderschrift "Vector Administrative and Services Menu". Je
krijgt een venster waarin je wordt gevraagd het root wachtwoord in te typen. Je krijgt hierna de
volledige versie van het "VASM" menu (een aantal opties in gebruikersmode kunnen zijn
geblokkeerd, bijv. XSETUP). Via het hoofdmenu op de toolbar (VL icoon), selecteer dan "Settings"
en daarna "Vector Administrative and Services Menu". Je kunt "vasm" ook via een xterm venster
starten. Op de commandoregel type "vasm" en druk op enter. In 4.0 SOHO start dit het gebruikersof
het rootmenu. De xterm manier werkt ook in oudere versies van VL. Je moet dan wel ingelogd
zijn als root. Om als root in te loggen type dan op de commandoregel "su" gevolgd door een druk op
de enter toets. Wanneer "Password" verschijnt, type dan het wachtwoord voor root in en druk op
enter. Hierna typ je "vasm" in, weer gevolgd door een enter.
Wanneer je problemen hebt met het starten van "vasm" kun je het volgende proberen:

user:$ xhost+
user:$ su
root:# vasm

Wanneer je in X-Windows zit kun je opties met de muis selecteren of met de cursortoetsen zoals in
tekstmode.

Index1. VASM Menu


1.1 KEYMAP

Hiermee wijzig je de landinstelling voor het toetsenbord. De nieuw geselecteerde
toetsenbordinstelling (keymap) wordt toegevoegd in het bestand /etc/rc.d/rc.keymap en wordt
geladen tijdens het opstarten. De standaard instelling is amerikaans engels (US English). Voor een
gedetailleerde uitleg kun je verder lezen bij Keymap instructies.
Opmerking: de instelling is alleen van toepassing buiten de grafische omgeving.

Index


1.2 COMSET

Stelt je modem in aangesloten via de seriŽele poort. Wanneer de installatie is voltooid wordt de
modem gekoppeld aan de geselecteerd seriŽele poort en wordt rc.serial iedere keer wanneer je de
computer start opgestart. Het rc.serial bestand start de nodige setserial commando's om je seriŽele
poort te configureren. Voor meer details kun je de COMSET instructies lezen.

Index


1.3 AUTOSET

Deze optie gaat door dezelfde stappen als de voorinstallatie van VL. Een automatische detectie en
configuratie van de verschillende hardware zoals toetsenbord-, muis-, video, geluid,- en
netwerkinstelling. In VL 4.0 SOHO zit ook een optie om de DVD speler in te stellen voor afspelen.
Voor meer details lees Autoset instructies.
Opmerking: Deze optie kun je het beste in tekstmode starten omdat anders de geluidsdetectie de
neiging heeft vast te lopen.

Index


1.4 XSETUP

Configureert X-Windows op je systeem (de grafische weergave). Voor meer details zie Xsetup
instructies. Opmerking: Bij een vastloper druk de toetsen combinatie CTRL+ALT+BS om af te
breken.

Index


1.5 XTEXT

Configureert X-Windows in tekstmode. Als XSETUP niet werkt kun je het via deze weg proberen.
Voor meer details zie XTEXT instructies.

Index


1.6 XBOOT

Met deze optie kun je bepalen of je in grafische- of tekstmode wilt starten wanneer je de computer
aanzet. Voor meer details kun je verder lezen bij XBOOT instructies.
Opmerking: Wees er zeker van dat X-Windows juist functioneert voordat je de instelling zo maakt
dat de computer in grafische mode start.
(probeer eerst "startx" op de commandoregel)

Index


1.7 XDMSET

Hier kun je kiezen met welk grafisch loginsysteem je wilt starten. Voor meer details lees XDMSET
instructies.

Index


1.8 XWMSET

Met deze optie kun je aangeven welke grafische omgeving moet starten wanneer je het commando
"startx" uitvoert. Hiermee omzeil je het normale VL Window Manager Menu (XwmMenu). Voor meer
details lees verder bij XWMSET instructies.

Index


1.9 XMENUSET

Hiermee kun je het XwmMenu wijzigen. Dit is het menu waarin je komt wanneer je de grafische
omgeving start (met startx). Voor meer details zie Xmenuset instructies.

Index


1.10 CDSET

Gebruik dit menu om je 'CD-ROM' aan het juiste linux apparaat (device) te koppelen. Er wordt je
gevraagd of het loopwerk een DVD, CD-R, CD-R/W is voor configuratie. Voor meer details kun je
verder lezen bij CDSET instructies.

Index


1.11 TIME

Met deze optie kun je de tijdzone instellen op lokale of univerele tijdzone. Voor meer details lees
verder bij TIME instructies.

Index


1.12 LILO

Hiermee bouw je het configuratiebestand waarmee je LILO installeert op je systeem. De Linux
Loader ofwel LILO is het populairste bootsysteem (opstartsysteem) voor gebruik met Linux. Het
heeft vrij veel configuratiemogelijkheden voor verschillende besturingssystemen. Voor meer details
lees de LILO instructies.

Index


1.13 NETWORK

Leidt je door instructiesetup voor een eenvoudige netwerkverbinding. Dit programma heb je alleen
nodig wanneer je via een LAN of kabelaansluiting verbinding wilt maken. Lees meer bij de
NETWORK instructies.

Index


1.14 GATEWAY

Setup van de GATEWAY configuratie. Lees meer bij de GATEWAY instructies.

Index


1.15 PPPSET

Met deze optie kun je een verbinding maken met een ISP (inbel provider). Je moet de nodige
gegevens weten van je provider (telefoonnummer, inloggegevens enz.) en van je modem (type
apparaat, baudrate, initialisatie string enz.). Meer details kun je lezen bij PPPSET instructies.

Index


1.16 SRVMENU

Met dit menu kun je services starten bij het opstarten van je systeem. In VL 4.0 SOHO worden
service direct gestart of gestopt. Bij eerdere versies van VL moet je het systeem herstarten om
wijzigingen te activeren. Lees meer bij SRVMENU instructies.

Index


1.17 PCMCIA-Start

Hiermee activeer je rc.pcmcia zodat deze opstart bij het starten van je systeem. Het script scant
welke PCMCIA kaarten er zijn er configureert deze indien mogelijk. Dit is erg handig voor laptop
gebruikers die een PCMCIA modem of netwerkkaart hebben. Voor meer details zie PCMCIA
instructies.

Index


1.18 TOUCHPAD

Hiermee ze je de Tap-Click functie van de touchpad van je laptop uit. Voor meer details lees verder
bij TOUCHPAD instructies.

Index


1.19 MODULES

Hiermee kun je het rc.modules bestand bewerken waarmee je bepaalde hardware modules kunt
selecteren ('DRIVERS') om te laden bij het opstarten van je systeem. Gebruik deze functionaliteit
voor geluids- en netwerkkaarten die niet automatisch worden gevonden. Voor meer details kun je
verder lezen bij MODULES instructies.
Pagina 8 van 38
Vector Linux ? Systeemadministratie met VASM

Index


1.20 SOUND

Probeert om de ISA pnp of PCI geluidskaart automatisch te herkennen en te configureren. Het
werkt niet in alle gevallen. Lees verder bij SOUND instructies.

Index


1.21 PKGTOOL

Hiermee kun je packages van de Slackware distributie installeren en verwijderen. Zie PKGTOOL
instructies voor meer details.

Index


1.22 ADMIN

Hiermee kun je gebruikers toevoegen, verwijderen en het wachtwoord wijzigen van bestaande
gebruikers. Zie ook de ADMIN instructies.

Index


1.23 EXIT

Om VASM af te sluiten.

Index2. Keymap

Doel: wijzigd de landinstelling voor het toetsenbord.
De nieuwe instelling (keymap) wordt toegevoegd in het bestand /etc/rc.d/rc.keymap bij het
opstarten.

Commandoregel: /sbin/kmapset

Wanneer je dit menu selecteert krijg je een waarschuwing of je de keymap wilt wijzigen. je kunt met
'Ok' verder gaan of met 'Cancel' afbreken. Na 'Ok' te hebben gekozen krijg je een lijst met mogelijke
landinstellingen te zien. Met de pijlen naar boven en naar beneden kunt de gewenste keymap
selecteren. Na selectie kun je de keymap testen voordat je de keuze definitief maakt. Na uitvoerig te
hebben getest typ je een 1 op de lege testregel.

Opmerking: De keymap wordt niet voor de X-Windows omgeving gezet. Dit kun je doen door de
XSETUP optie van VASM te gebruiken. Een alternatief is om het configuratiebestand /
etc/X11/XF86Config-4 the wijzigen. Zoek de sectie over het toetsenbord op (keyboard). Voeg de
volgende regel toe: 'Option "XkbLayout" "uk". "uk" is hier het land. Je kunt deze vervangen met elk
gewenste landcode. Wanneer je hiermee gereed bent heef je een keyboard sectie als deze:

Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
Option "XkbLayout" "uk"
EndSection

Index3. Comset

Doel: Het instellen van een modem op de seriŽele poort. Wanneer de configuratie is afgerond wordt
de modem gekoppeld aan de seriŽele poort en wordt rc.serial uitgevoerd elke keer wanneer je je
computer start.

Commandoregel: /sbin/comset

Na da je deze optie hebt geselecteerd vanuit het VASM menu krijg je een waarschuwing of je verder
wilt gaan. Kies 'Ok' om verder te gaan. Nu krijg je een lijst met serieele poorten. Selecteer de poort
waar je modem op aangesloten zit. De weergegeven poorten zijn die voor gebruik met een
Linmodem. Deze modems worden door het script echter niet geinstalleerd. Wanneer je weet welke
COM poort de modem onder MS Windows heeft kun je hier de overeenkomende kiezen. Anders
moet je door expirimenteren achter de juiste instelling komen. Het beste is om te beginnen met de
eerste in de lijst 'ttyS0' en de lijst af te werken.

Index4. Autoset

Doel: Deze optie gaat door dezelfde stappen als de voorinstallatie van VL. Een automatische
detectie en configuratie van de verschillende hardware zoals toetsenbord-, muis-, video, geluid,- en
netwerkinstelling. In VL 4.0 SOHO wordt er ook gevraagd of je de DVD speler wilt instellen voor
afspelen.

Opmerking: Deze optie kunt het beste in tekstmode starten omdat anders de geluidsdetectie de
neiging heeft vast te lopen.

Commandoregel: /sbin/vlautosetup

Wanneer je deze optie hebt gekozen kan de detectie en setup van hardware enkele minuten duren.
De stappen zijn hetzelfde als de andere menu opties van VASM.
1. Eerst wordt er gevraagd een keymap te selecteren. (zie KEYMAP)
2. Dan wordt er gevraagd of je een wheel mouse hebt.
3. Daarna wordt er gevraagd wat de maximale beeldschermresolutie van je systeem is.
4. Daarna 'wandel' je door het netwerk script (zie NETWORK)
5. Hierna wordt het geluid ingesteld met gebruik van ALSA. Na detectie van de geluidskaart
kunt een keuze maken uit een lijst met ALSA drivers of de standaard ISA/PNP drivers.
6. Als laatste stap kun je de DVD speler instellen voor afspelen.

Index5. Xsetup

Deze sectie wordt eventueel nog gewijzigd bij de eind-release van VL 4.0 SOHO.
Doel: Configuratie van X-Windows (grafische mode)
Opmerkingen:
Wanneer je vast zit, druk CTRL+ALT+BS om af te breken.
U moet dit programma starten vanaf de commandoregel waarbij X-Windows niet op de
achtergrond mag draaien omdat het programma X-Windows in zijn basis configuratie start.
Na de voltooiing van de X configuratie is er een nieuw configuratiebestand aangemaakt
(/etc/X11/XF86Config-4).
Commandoregel: /sbin/xf4config die de XFree86 -config start
Wanneer je deze optie selecteert word je gewaarschuwd dat de detectie van de hardware
(beeldscherm, muis enz.) begint en dat een basis configuratiebestand wordt aangemaakt. Wanneer
je verder wilt gaan kiest voor de optie 'YES' (pijltoetsen voor oplichten) en 'ENTER' of 'NO' en
'ENTER' om XSETUP af te breken.
Je hebt voor 'YES' gekozen. Het programma kijkt of er een X configuratie bestaat en vraagt of het
huidige bestand mag worden overschreven. Wanneer je verder wilt gaan verplaats dan met de
pijltoetsen de selectie naar 'YES' en druk op 'ENTER'. Wil je op dit punt afbreken dan zet de
selectie met de pijltoetsen op 'NO' en druk op 'ENTER'.
Nu begint het scannen van de hardware - het scherm wordt snel gevuld met gegevens.
Wanneer het scannen gereed is wordt er een voorbeeld X configuratie bestand aangemaakt en
wordt X-windows met deze configuratie opgestart. In de X-windows sessie kun je met de muis en
toetsenbord selecties maken. In de nieuwe X-window sessie vraagt het programma of je wilt
stoppen en de huidige configuratie wilt opslaan of da je deze zelf handmatig wilt aanpassen, of da je
verder wilt gaan met de configuratie te fine-tunen. Gebruik de muis of het toetsenbord om de
gewenste keuze te maken.
Wanneer je de keuze maakt door te gaan met de configuratie, word je het volgende menu getoond:
Configure Mouse
Configure Keyboard
Configure Monitor
Configure Card
Configure Screen
Configure Layout
Write XF86Config and quit
Quit
U kunt in dit stadium afbreken door 'Quit' te selecteren. Met de de pijltoetsen omhoog en omlaag
kun je de selectie verplaatsen of door met de muis op de gewenste optie te klikken.
Omschrijvingen van de opties:

Index


5.1 Configure Mouse

Kies eers jeit de lijst van verschillende muis types. je wordt aanbevolen om autodetect te gebruiken
tenzij je een oud type muis hebt of de autodetect niet wenst te gebruiken. Het programma vraagt
vervolgens of het om een drie knops muis gaat. Indien dit niet het geval is wordt er gevraagd of de 3
knoppen functie moet worden geemuleerd (bijv. gebruik beide knoppen om de derde te emuleren).

Index


5.2 Configure keyboard

Maak een keuze uit de lijst met type toetsenborden. Kies het type da jew toetsenbord het beste
omschrijft. Kies voor Generic 101 wanneer je twijfelt. Vervolgens kies je een lijst met toetsenborden
layouts. Kies de keymap van je land.

Index


5.3 Configure Monitor

Raadpleeg eerst de handleiding die bij je monitor zit. Heef je deze niet, bezoek dan de website van
de producent.

Kies eerst de horizontale sync rate. je krijgt een lijst te zien met industriestandaarden van
verschillende type monitoren en hun horizontale sync rates. je krijgt ook een optie om zelf een
waarde in te geven.

WAARSCHUWING: Het is ZEER BELANGRIJK da je geen monitor specificeerd die een hogere
horizontale sync range heeft dan je monitor aan kan. Indien je dit wel doet kun je je monitor
permanent beschadigen. Twijfel je aan de specificaties kies dan voor een lage en veilige instelling.
Vervolgens wordt er van je een verticale sync range voor je monitor gevraagd. je kunt een van de
voorgedefineerde bereiken kiezen die overeen komen met industrie-standaard monitors, of zelf een
specifiek bereik opgeven. Voor interlaced modes, is de hoogste waarde van belang (bijvoorbeeld 87
Hz in plaats van 43 Hz). Configure Graphics Cards: kijk in de handleiding van je grafische kaart voor
de instellingen. je hebt de mogelijkheden om instellingen voor de grafische kaart te bewerken, toe te
voegen of te verwijderen. Wanneer je voor 'add' of 'edit' kiest word je gevraagd of je de database
met mogelijke kaarten wilt bekijken. Wanneer je hiervoor kiest kun je een selectie maken uit een lijst
met beschikbare drivers. Wanneer je niet kiest om de database te bekijken krijg je een korte lijst
met algemene drivers om uit te kiezen. Kies de juiste driver.

Index


5.4 Configure Screen

Met deze optie kun je de scherm resolutie kiezen (bijvoorbeeld: 1280x1024 etc.). Er wordt ook
gevraagd naar de kleurdiepte (8 bit, 16 bit etc.) die gecombineerd kan worden met elke resolutie.

Index


5.5 Configure Layout

Deze optie bied je de mogelijkheid om de scherm indeling voor meerdere monitors in te stellen.

Index


5.6 Write XF86Config and Quit

Na een laatste waarschuwing bewaard je met deze optie de zo juist gemaakte configuratie voor je
monitor.

Index


5.7 Quit

Met deze optie stop je met de configuratie zonder het XF86Config bestand te updaten. Het
configuratie bestand dat is gemaakt na de hardware scan blijft behouden.

Index6. Xtext

Doel: De configuratie van X-Windows met een op tekst gebaseerde tool. Wanneer XSetup niet
werkt kun je deze optie proberen om X-Windows te configureren.

Commandoregel: /usr/X11R6/bin/xf86config

Zie ook bij Xsetup instructies vooraanvullende informatie.
Wanneer je deze optie selecteerd krijg je een melding om informatie te geven om het X configuratie
bestand aan te maken. je moet op de hoogte zijn van de technische specificaties van je muis,
toetsenbord, monitor, grafische kaart en beeldscherm instellingen (resolutie en kleurdiepte). De
volgorde van de vragen is ongeveer die van de Xsetup maar zijn hier en daar gedetaileerder
(bijvoorbeeld: How much memory is on the graphics card -> Hoeveel geheugen zit er op de grafishe
kaart?). je kunt op elk moment stoppen met de configuratie door de 'CTRL' en 'c' toetsen
tegelijkertijd in te drukken. Aan het eind van de vragen en configuratie word je gevraagd of je het
configuratiebestand wilt opslaan of niet.

Opmerking: je aangemaakte configuratie bestand is opgeslagen als /etc/X11/XF86Config. Om de
configuratie effect te laten hebben moet je dit bestand hernoem of kopieeren naar /
etc/X11/XF86Config-4.

Index7. Xboot

Doel: Hiermee kun je je computer direct in grafische mode starten of in console mode.

Commandoregel: /sbin/xboot

Wanneer je deze optie selecteerd krijg je de keuzes text, graphics of exit (laten zoals het is).
Wanneer je een van de eerste twee opties kiest kom je weer terug in hetzelfde menu.
Kies voor exit om terug te keren in het VASM menu.
Let op! Zorg er voor dat X-Windows werkt voorda je kiest om in grafische modes op te starten
(Probeer eerst startx in de console voorda je automatisch in grafische mode start).

Index8. Xdmset

Doel: Selecteert de X scherm manager voor de grafische (GUI) inlogmode.

Commandoregel: /sbin/xdmset

U krijgt een keuzelijst te zien met de beschikbare scherm managers. Kies hieruit de manager
waarmee je standaard wilt starten. In VL 4.0 SOHO heef je de keuze uit XDM (standaard bij XFree)
of KDM een meer geliktere manager die met KDE wordt geleverd.

Index9. Xwmset

Doel: Selecteert de standaard windows manager die wordt gestart bij he jeitvoeren van 'startx'.
Hiermee kun je de standaard windows manager menu (XwmMenu) van VL omzeilen.

Commandoregel: /usr/bin/xwmset

Wanneer je deze optie kiest krijg je een lijst met beschikbare windows managers die je kunt starten
wanneer je 'startx' uitvoert. In VL 4.0 SOHO bestaan de opties uit Icewm, KDE en de
standaard windows manager menu (XwmMenu). Maak een keuze of kies voor 'cancel'.

Index10. Xmenuset

Doel: Hiermee kun je het menu van XwmMenu configureren. Dit is het menu wa je te zien krijgt bij
het opstarten van de grafische omgeving met 'startx'.

Commandoregel: /sbin/xmenuset

Wanneer je deze optie in het menu hebt geselecteerd krijg je een lijst met beschikbare opties die je
kunt aan- of uitvinken. Selecteer de opties die je wilt.

Index11. Cdset

Doel: Gebruik deze optie om je cd-rom loopwerk (device) aan de 'cd-rom' map te koppelen. Er
wordt aan je gevraagd of het apparaat een DVD, CD-R of CD-R/W voor verdere configuratie.

Commandoregel: /sbin/cdset

Wanneer je deze optie selecteert krijg je eerst een waarschuwing die beschrijft wa je gaat doen.
Kies 'yes' om verder te gaan of 'no' om terug te gaan naar het hoofdmenu. Het programma gaat
nada je hebt gekozen voor 'yes' zoeken welke cd apparaten aanwezig zijn. Als er een apparaat
wordt gevonden, wordt er aan je gevraagd aan te geven of het om een CD brander of een normale
CD rom speler gaat. Kies 'yes' als het om een brander gaat.
Als het apparaat een CD brander is wordt er gecheckt of het een ATAPI of SCSI apparaat is.
Wanneer het een ATAPI apparaat is, is verdere configuratie noodzakelijk om het branden van CD's
mogelijk te maken. Er wordt gevraagd of het programma wijzigingen mag maken. Kies 'yes' om dit
toe te staan.

Vervolgens wordt er gevraagd of je wilt dat andere gebruikers ook gebruik kunnen maken van de
CD brander. Kies 'yes'. Wanneer je voor 'no' kiest kan alleen de root gebruik maken van de brander.
Hierna wordt er gevraagd hoe het apparaat gekoppeld moet worden (mount /dev/cdrom of mount /
dev/cdwriter).

Index12. Time

Doel: Wijzigen van de klok naar lokale tijd of universele tijdzones.

Commandoregel: /usr/sbin/timeconfig

Wanneer je deze optie kiest wordt er van je gevraagd of je de klok van de computer wilt instellen op
lokale of UTC tijd. Kies 'no' wanneer dit lokaal moet zijn of 'yes' als di jeTC moet zijn. Het meest
gebruikelijke is om de klok op lokale tijd in te stellen. je krijgt een lijst met tijdzones om een keuze
uit te maken. Selecteer de beste optie.

Index13. Lilo

Doel: Deze optie help je een configuratiebestand zoda je LILO op je systeem kunt installeren. De
Linux Loader ofwel LILO is de meest populaire bootmanager voor gebruik met Linux systemen. Het
is biedt vele mogelijke configuraties en kan eenvoudig worden ingezet om andere operating
systemen naast elkaar te kunnen gebruiken.

Commandoregel: /sbin/liloconfig

Wanneer voor deze optie kiest krijg je een keuze om de simple- of expertmode te kiezen. Als dit de
eerste keer is da je LILO configureert is de simplemode de beste keus. Wanneer je bekend bent
met LILO en Linux kun je de expertmode kiezen waarmee je extra controle hebt en zo mogelijk
sneller de juiste configuratie kunt instellen.

Index


13.1 Simple Setup

Indien framebuffer support in de kernel is meegecompileerd vraagt liloconfig welke
beeldschermresolutie je wilt gebruiken. Dit is de resolutie die ook door de XFree86 framebuffer
server wordt gebruikt. Wanneer je geen speciale beeldscherm mode wilt kies je voor 'normal', en de
standaard 80x25 tekens tekstmode wordt gebruikt.
Met het volgende deel van de LILO configuratie bepaal je waar LILO wordt geinstalleerd. Dit is
waarschijnlijk de belangrijkste stap. De lijst hieronder leg jeit waar LILO wordt geinstalleerd:
• Root: Met deze optie wordt LILO aan het begin van de Linux root partitie geinstalleerd. Dit is
een veilige optie wanneer je meerdere besturingssystemen op je computer hebt. Het zorgt
er voor dat andere bootloaders niet worden overschreven. Het nadeel is dat LILO alleen
wordt geladen wanneer de Linux hardeschijf de eerste is van je systeem.
• Floppy: Deze optie is veiliger dan de vorige. Hiermee maak je een bootfloppy waarmee je je
Linuxsysteem opstart. Op deze manier houd je de bootloader van je hardeschijf. je hebt de
bootfloppy nodig om je Vector Linux te starten.
• MBR: Gebruik deze methode wanneer je alleen VL op je hardeschijf hebt geinstalleerd of
wanneer je naast VL nog een ander besturingssysteem gebruikt en wilt kunnen kiezen
tussen de verschillende systemen.
Let op! Met deze optie overschrijf je andere bootloaders die mogelijk in het MBR staan.
Na selectie van de locatie waar LILO wordt geinstalleerd wordt door liloconfig het
configuratiebestand geschreven en LILO geinstalleerd.

Index


13.2 Expert Setup

Wanneer je 'Expert' kiest krijg je een speciaal menu. Via dit menu kun je het configuratie bestand
van LILO /etc/lilo.conf bewerken om andere besturingssystemen in het bootmenu op te nemen of
speciale kernel parameters mee te geven bij het opstarten.

Index14. Network instructies

Doel: Leid je door een standaard configuratie voor je netwerkverbinding. Dit programma heef je
alleen nodig wanneer je een LAN of een kabel-/DSL modem hebt in je netwerk.

Commandoregel: netconfig

Instructies: Wanneer je deze optie selecteert vraagt het programma informatie nodig voor het
opzetten van de netwerkverbinding.
1. Invoer van de computer naam
2. Invoer van de domeinnaam
3. IP adres. je hebt de keuze uit een statisch, dhcp of lus. (Static, DHCP en Loopback)
Static: Als je een vast IP adres wilt invullen kies je voor deze optie. je wordt gevraagd een
IP adres in te vullen voor de computer en een netmask (meestal 255.255.255.0). Hierna
wordt er van je gevraagd een adres voor de gateway in te vullen om toegang tot het internet
te verkrijgen. En ten slotte wordt er gevraagd naar het IP adres voor de nameserver.
DHCP: Wanneer je bijvoorbeeld een router hebt (die zelf IP adressen uitdeelt) kies je voor
deze optie.
Loopback: Wanneer je geen netwerkkaart hebt kies je deze optie.

Index15. Pkgtool instructies

Doel: Installeren en verwijderen van programma's via het Slackware package systeem.

Commandoregel: /sbin/pkgtool

Slackware voorziet in een interactieve tool om je programma's te beheren. je kunt pkgtool gebruiken
om programma's (packages) te installeren en te verwijderen. Wanneer je deze optie kiest vanuit het
VASM menu kun je kiezen uit de opties; om vanuit de huidige map programma's te installeren,
vanuit een andere map programma's te installeren of van floppy te installeren. Naast opties om
programma's te installeren vind je de optie om programma's te verwijderen en een optie om de
informatie van de programma's te bekijken, en een herinstallatie optie van de programma's die zijn
geinstalleerd.

Index


15.1 Install

Wanneer je deze optie kiest gaat het programma elk pakket (programma) af dat in de standaard
map staat (meestal /home/<gebruiker>/ ). Wanneer je kiest om vanuit een andere map
programma's te installeren wordt er van je een map gevraagd. je krijgt een waarschuwing indien
deze niet bestaat.

Index


15.2 Remove

Wanneer je voor verwijderen van programma's kiest krijg je een lijst te zien met de geinstalleerde
programma's. Selecteer de programma's die je wilt verwijderen (dit kan even duren). Wanneer het
verwijderen is afgerond keer je terug in het hoofdmenu.
Let op! Wees voorzichtig met het verwijderen van programma's (packages). Er bestaat de kans da
je een belangrijk programma verwijderd dat moeilijk terug te plaatsen is.

Index


15.3 View

Wanneer je kiest om de bestanden te bekijken die bij een programma horen kies je deze optie
(bestanden van een bepaald programma komen in een pakket ofwel package). je krijgt een lijst te
zien van programma's die zijn geinstalleerd (dit kan even duren). Selecteer een programma da je
wilt bekijken. Wanneer je hiermee klaar bent kun je een ander programma uit de lijst selecteren om
te bekijken.

Index


15.4 Setup

Wanneer je deze optie kiest krijg je een lijst te zien met installatiescripts die je nogmaals kun
jeitvoeren. Selecteer de scripts die je wens jeit te voeren. Opmerking: het selecteren van meerdere
scripts werkt niet altijd.

Index16. Sound

Doel: Het automatisch detecteren van ISA pnp en PCI geluidskaarten. De detectie werkt niet bij alle
geluidskaarten.

Commandoregel: /usr/bin/sndconfig

De optie start de Red Hat geluidskaart configuratie tool voor verschillende geluidskaarten. je krijgt
een keuze om de scan naar je geluidskaart te starten. Aangenomen da je het programma laat
detecteren welke geluidskaart in je systeem aanwezig is, wordt de kaart gevonden dan word je
verteld welke kaart dit is. Klik om 'ok' om verder te gaan.

Index17. Modules

Doel: Geef je de mogelijkheid om de rc.modules te bewerken. In dit bestand kun je
hardwaremodules (drivers) aanzetten zodat deze laden bij het opstarten van je computer. je kunt dit
gebruiken voor netwerkkaarten en geluidskaarten die niet automatisch worden gedetecteerd.
Wanneer je voor deze optie kiest start het programma mcedit op en laad het bestand rc.modules.
Dit bestand laad extra drivers in de Linux kernel. Omdat VL kmod gebruikt worden de meeste
drivers automatisch geladen. Er zijn er een aantal die niet automatisch kunnen worden
gedetecteerd.

Om een module te activeren moet je bij de juiste regel het commentaar teken verwijderen (verwijder
alleen de # ). Wanneer je hiermee klaar bent druk dan op F2 om de wijziging te bewaren. Om af te
breken druk op F10. Wanneer je wijzigingen hebt aangebracht word je gevraagd deze op te slaan.

Index18. Touchpad

Doel: Hiermee ze je de dubbelklik optie van de touchpad op je laptop uit. De wijziging wordt actief
wanneer je de laptop herstart.

Wanneer je de optie selecteert wordt het script en het systeem geactiveerd.

Om de instelling te deactiveren moet het script nie jeitvoerbaar maken. je kunt dit doen door als root
in te loggen en de volgende instructie uit te voeren:
• chmod -x /etc/rc.d/rc.touchpad

Index19. Pcmcia

Doel: Het activeren van het rc.pcmcia script elke keer wanneer je de computer start. Dit script
scanned en configureert PCMCIA kaarten die je op je systeem hebt aangesloten. Dit is een hele
handige tool voor laptop gebruikers die een PCMCIA netwerkkaart of modem hebben aangesloten.

Commandoregel: pcmciaset

Wanneer je deze optie selecteerd wordt het script geactiveerd. Elke keer wanneer je je computer
start worden pcmcia kaarten gelezen.
Om het automatisch detecteren van de pcmcia kaarten te deactiveren moet je het script
onuitvoerbaar maken. je kunt dit doen wanneer je als root bent ingelogd met de volgende instructie:
• chmod -x /etc/rc.d/rc.pcmcia

Index20. Srvmenu

Doel: Menu om services aan en uit te zetten die worden gestart bij het opstarten van je computer.

Commandoregel: /sbin/srvmenu

Wanneer je deze optie selecteerd krijg je een lijst met services te zien. Selecteer de services die je
aan wilt hebben bij het opstarten van je computer. In VL 4.0 SOHO worden de services direct
geactiveerd of gedeactiveerd. Vorige VL versies moeten opnieuw gestart worden
om wijzigingen actief te maken.

Index21. Gateway

Doel: Het configureren van de gateway voor het interne netwerk.

Commandoregel: /sbin/netset

Wanneer je deze optie kiest wordt er een ip adres gevraagd voor de tweede netwerkkaart
(standaard is dit 192.168.0.1). Vervolgens wordt er aan je gevraagd het netmask adres in te voeren
(standaard is dit 255.255.255.0). je configureert hiermee de netwerkkaart (eth1) aangesloten op de
rest van je interne netwerk. De andere netwerkkaart (eth0) is gewoonlijk aangesloten op een kabelof
adslmodem en is geconfigureert via het netwerk commando.
Dit script configureer jew tweede netwerkkaart en zet een simpele gateway op met ip masker (NAT)
en een firewall die gebruik maakt van iptables.

Index22. Pppset instructies

Met dank aan: slackware.org/book/

Doel: Tool om de inbelverbing op te zetten naar een provider. je hebt hierbij gegevens nodig die je
van je provider hebt gekregen voor de inbelverbinding (telefoonnummer, authenticatiemethode etc.)
en van je modem (apparaat, baudrate, initialisatie string etc.).

Commandoregel: /sbin/pppset

Index


22.1 Telefoonnummer (phone number)

De eerste vraag die je wordt gesteld is om het telefoonnummer van je provider in te typen,
voorgegaan met een prefix voor het type inbellen. De meeste mensen maken gebruik van
het type toon. Wanneer je provider het inbelnummer 026-1100110 heeft vul je
atdt0261100110 in. Wanneer je call waiting op je telefoonlijn hebt en je wilt dit
ongedaanmaken voor je verbinding maakt me jew provider, dan gaat het nummer vooraf
met atdt*70,0261100110. De komma is noodzakelijk. Hiermee wordt er met inbellen 1,5
seconden gewacht. Het werkt niet zonder de komma.

Index


22.2 Modem apparaat (modem device)

Vervolgens selecteer je de locatie van je modem. Standaard is dit /dev/modem (zie
COMSET). Wanneer je de gegevens van je modem weet onder MS Windows kun je het
apparaat selecteren wat overeenkomt met de volgorder in de lijst. Anders moet je
expirimenteren met de configuratie. Het beste is om bovenaan met ttyS0 in de lijst te
beginnen en zo alle opties te proberen.

Index


22.3 Modem baudrate (modem baud rate)

Vervolgens kies je de baudrate die overeenkomt met die van je modem. Wanneer je die niet
weet kun je de handleiding bij je modem raadplegen. Elke selectie heeft verschillende
voorbeelding, het moet niet moeilijk zijn om er achter te komen.

Index


22.4 Callback

Nu hebben we alle informatie nodig die je provider heeft verstrekt. Slechts een klein aantal
providers heeft een callback functie. Het is waarschijnlijk weilig om te kiezen voor 'NO'. Met
de callback functie bel je eerst in bij je provider waarna je terug gebeld wordt om de
inloggegevens te verstrekken. Heb je zo'n callback provider dan kies je voor 'YES'. Hierna
moet je het telefoonnummer, de inlognaam, en wachtwoord van je inbelverbinding invullen.
Ten slotte word je gevraagd wat voor een type authenticatie je provider heeft. Wanneer deze
CHAP of PAP is kies dan voor 'YES' Later zul je dit verder moeten configureren. Zie later bij
de 'PAP or CHAP' sectie. Heb je geen van beide methodes kies dan voor 'NO'. Zie later bij
de 'Chat script' sectie.

Index


22.5 Modem initiliasatiestring (modem init string)

Tenzij je een vreemd type modem hebt kun je gewoon op 'enter' drukken en de standaard
initialisatiestring selecteren ('AT&FH0'). Anders lees de documentatie van je modem er op
na welke initialisatiestring je moet invullen.

Index


22.6 Domeinnaam (domain name)

Nu wordt er een domeinnaam gevraagd van je provider. Dit zal iets zijn zoals 'voorbeeld.nl',
'voorbeeld.be' of 'voorbeeld.net'.

Index


22.7 DNS IP adres (DNS IP address)

Je provider heeft je waarschijnlijk een IP adres verstrekt van hun nameserver. Heb je dit
adres dan kun je deze hier invullen anders bij je provider na welk IP adres dit moet zijn.

Index


22.8 Authenticatiemethode (authentication method)

Met deze vraag zal er wellicht wat trial en error aan te pas komen om uit te zoeken welke
methode bij je provider werkt. Het gemakkelijkste is om je provider na te vragen welke
authenticatiemethode wordt toegepast. Wanneer je gevraagd wordt een naam en
wachtwoord op te geven wanneer je de verbinding maakt, moet je waarschijnlijk voor
'SCRIPT' kiezen. Anders check bij je provider welke methode te gebruiken.

Index


22.9 PAP of CHAP

Wanneer je PAP of CHAP in het authenticatiemode venster hebt gekozen, word je gevraagd
om je gebruikersnaam (username) in te vullen. In het volgende venster wordt er naar het
bijbehorende wachtwoord gevraagd (password) da je van je provider hebt gekregen.

Index


22.10 Chat script

Wanneer je 'SCRIPT' in het authenticatiemethode venster hebt gekozen, word je een
venster gepresenteerd met een redelijke lange discussie wat een chat script nu is. Zorg er
voor da je dit goed leest, het maakt het een en ander goed duidelijk. In het kort: je voorziet
het script met informatie welke door je provider verzend gaat worden en welke informatie je
computer terug zend om in te loggen. je komt in een lus waarin je informatie geeft wat de
computer van de provider verwacht gevolgd door wat de computer terug zend. je kunt deze
lus doorbreken door in een leeg invoerveld op 'enter' te drukken.

Index


22.11 Done

Ten slotte word je het complete overzicht getoond van de PPP configuratiebestanden. je
kunt hier niets meer wijzigen maar het geef je de mogelijkheid het een en ander te
checkken.
Druk op 'enter' om de gegevens te bewaren en Pppsetup te verlaten.
Dit venster verschaf je ook veel informatie hoe verbinding te maken en hoe je de verbinding
moet sluiten wanneer je deze wilt beeindigen. Het komt op het volgende neer: als root, start
ppp-go om de verbinding te maken. Wanneer je eenmaal een lokaal en remote IP hebt, ben
je verbonden met het internet. Wanneer je de internetverbinding wilt verbreken star je pppoff
als root.

Index23. Admin

Doel: Het toevoegen en verwijderen van gebruikers en het wijzigen van wachtwoorden van
bestaande gebruikers.

Commandoregel: /sbin/vuser

Wanneer je dit script start als root krijg je een venster met de keuzes om een gebruiker (user) toe te
voegen, te verwijderen of het wachtwoord van een gebruiker te wijzigen. Als gebruiker ingelogd kun
je alleen het wachtwoord wijzigen.

Index


23.1 Add (toevoegen)

Wanneer je kiest om een nieuwe gebruiker aan te maken worden diverse gegevens over de nieuwe
gebruiker gevraagd. Wanneer je alle nodige gegevens hebt ingevuld is de nieuwe gebruiker met de
bijhorende home map aangemaakt.

Index


23.2 Delete (verwijderen)

Wanneer je voor verwijderen kiest krijg je een lijst met gebruikersnamen te zien. Selecteer de
gebruiker die je wilt verwijderen. Indien je meer dan 100 gebruikers op je systeem hebt kun je ook
de naam van de te verwijderen gebruiker intypen. Na bevestiging wordt het gebruikersaccount
verwijderd. Wanneer dit is gebeurt keer je terug naar de gebruikerslijst om eventueel een andere
gebruiker te verwijderen. Klik op 'cancel' wanneer je gereed bent.

Index


23.3 Password (wachtwoord)

Wanneer je gekozen hebt om het wachtwoord te wijzigen word je een lijst getoond met gebruikers
waarvan je het wachtwoord kunt wijzigen. Ook hier heb je de optie om de gebruikersnaam in te
typen wanneer de lijst erg lang is (100+ gebruikers). Na selectie van de gebruiker wordt er gevraagd
een nieuw wachtwoord in te vullen gevolgd door het invullen van dit nieuwe wachtwoord voor
bevestiging. Hierna keer je terug naar de gebruikerslijst om eventueel een ander wachtwoord te
wijzigen. Wanneer je gereed bent klik op 'cancel'.

Index24. Credits

Nederlandse html versie: 0.1
Copyright 2004 Vector Linux
Gepubliceerd onder de [GNU Free Document License | http://www.gnu.org/licenses/fdl.html]
Vertaling vanuit het engels: Marcel Beekman (Webmouse)
De mensen die bijgedragen hebben aan deze handleiding: Johnvan, Mamahoohoo, UKBill

Index